Bokslutskommuniké

september 2018 – augusti 2019

EN FIN VINTERSÄSONG BAKOM ÖKADE INTÄKTER – STOR TILLFÖRSIKT INFÖR KOMMANDE VINTER!

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet minskade med 75 MSEK, 40 procent, till 109 MSEK (184) jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för det fjärde kvartalet minskade med 89 MSEK, 76 procent, till -206 MSEK (-117) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till -2:57 SEK (-1:43), en minskning med 79 procent.

Helåret

  • Nettoomsättningen för verksamhetsåret ökade med 140 MSEK, 6 procent, till 2 676 MSEK (2 536) jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för verksamhetsåret minskade med 26 MSEK, 5 procent, till 460 MSEK (486) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 5:95 SEK (6:26), en minskning med 5 procent.
  • Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 3:50 SEK (3:50) per aktie, motsvarande totalt 274 MSEK (274).

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger VD Mats Årjes:
Vi har lagt ytterligare ett riktigt bra verksamhetsår bakom oss. Vid jämförelse mot föregående år är det värt att understryka att fjolåret bjöd på fantastiska väderförutsättningar som medförde att vi ökade antalet skiddagar med hela 7,5 procent. I ljuset av detta är vi mycket nöjda även med årets resultat!

Särskilt glädjande är att vår kärnverksamhet − försäljning av SkiPass − ökade med 55 miljoner kronor (4,1 procent jämfört med föregående år). Det är dock den positiva utvecklingen inom flera affärsområden som ligger till grund för den totala intäktsökningen på 140 miljoner kronor.

En del av vår verksamhet är exploatering − vi utvecklar och säljer tomter för byggnation av privata fritidshus, vi bygger och säljer bostadsrätter, vi säljer veckoandelar genom vårt semesterkoncept Vacation Club och vi producerar även kommersiellt boende. Den verksamheten bedrivs inom SkiStar Living och har i år bidragit med reavinster på 189 miljoner kronor. Ett välkommet resultat i sig, men detta ger också möjlighet till fler skidåkare som fyller de nya bäddarna i anslutning till våra skidområden!

Bokningsläget inför vintersäsongen 2019/20 är något bättre än vid samma tidpunkt föregående år. Störst tillväxt ser vi på de utländska marknaderna (främst Danmark och Tyskland), vilket är i linje med vår strategi att öka antalet utländska gäster på våra destinationer.

I SkiStars kundklubb MySkiStar fortsätter antalet registrerade medlemmar att stiga och är nu över 889 000.

Vi har mycket att se fram emot nästa säsong. Huvudanledningen är att vi fortsätter att investera i vår verksamhet för att vidareutveckla vår skidprodukt. Utöver det så ser vi förstås fram emot att Scandinavian Mountains Airport, flygplatsen som ligger mellan Sälen och Trysil, invigs den 21 december. SkiStar är en av 33 aktieägare i flygplatsen. Denna premiärsäsong för flygplatsen ser vi fram emot att möta nya skidåkare, inte bara från Sverige utan även från Danmark och Storbritannien, som landar på flygplatsen blott 10 minuter från Hundfjället i Sälen.

Under det gånga året har vi arbetat hårt med att sätta mål för bolagets hållbarhetsarbete. Vi har potential att bli ledande aktör inom branschen för alpin fjällturism när det kommer till hållbarhet och på så vis kan vi också inspirera andra. För oss är det grundläggande att värna om den unika miljö vi arbetar i och vi vill bidra till att fler får samma möjlighet i framtiden.

Den 30 november slutar min anställning i SkiStar, så detta blir mitt sista VD-ord. Vem som tar över stafettpinnen kommer vi återkomma till i höst. Jag kan konstatera att SkiStar har en starkare position idag än någonsin förut. Inte bara finansiellt, utan även med väl förankrade mål och strategier. Det finns en ledning i bolaget som har alla möjligheter och förutsättningar att fortsätta utveckla det fantastiska bolag som jag har haft förmånen att leda under 17 år som VD.

Jag önskar alla medarbetare stort lycka till i framtiden!

 

Denna information är sådan information som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 3 oktober 2019 klockan 07.30 CET.

Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50 %, i Norge 30 % och totalt i Skandinavien 41 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering.

Ytterligare information lämnas av:
Mats Årjes, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 880 80
Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 880 80

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *