Tryg A/S – Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019

Trygs bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2019.


Præmievækst på 20,0% eller 6,8% eksklusive Alka (4,7% i 3. kvartal 2018). Forsikringsteknisk resultat på 870 mio. DKK (761 mio. DKK), en stigning på 14% sammenlignet med Q3 2018, positivt påvirket af Alka synergier og et lavere niveau af storskader, og negativt påvirket af et højere niveau af vejrskader. Investeringsresultat var -29 mio. DKK (79 mio. DKK) drevet af et tab på match-porteføljen. Kvartalsvis udbytte på 1,70 DKK per aktie, som bidrager til TryghedsGruppens medlemsbonus. Solvensratio på 169.

Finansielle højdepunkter 3. kvartal 2019

 • Præmievækst på 20,0% eller 6,8% (4,7%) eksklusive Alka i lokal valuta
 • Forsikringsteknisk resultat på 870 mio. DKK (761 mio. DKK) drevet af en combined ratio på 84,4 (83,8)
 • Underliggende erstatningsprocent forbedret med 0,7% i Privat og 0,6% i Tryg-koncernen.
 • Omkostningsprocent på 13,9 (13,9)
 • Investeringsresultat på fri portefølje 97 mio. DKK (101 mio. DKK)
 • Investeringsafkast på -29 mio. DKK (79 mio. DKK)
 • Resultat før skat blev 779 mio. DKK (825 mio. DKK)
 • Udbytte i 3. kvartal på 1,70 DKK per aktie og solvensratio på 169


Finansielle højdepunkter 1.-3. kvartal 2019

 • Præmievækst på 19,6% eller 6,3% (3,9%) eksklusive Alka i lokal valuta
 • Forsikringsteknisk resultat på 2.475 mio. DKK (2.170 mio. DKK) drevet af en combined ratio på 84,8 (84,1)
 • Omkostningsprocent på 14,0 (14,0)
 • Investeringsafkast på fri portefølje på 631 mio. DKK (165 mio. DKK)
 • Samlet investeringsafkast på 381 mio. DKK (-2 mio. DKK)
 • Resultat før skat blev 2.688 mio. DKK (2.113 mio. DKK)
 • Udbytte på 5,10 per aktie for 1.-3. kvartal (1,70 DKK udbetalt i april, 1,70 DKK udbetalt i juli og 1,70 DKK vil blive udbetalt 15. oktober)


Kundemål og højdepunkter 3. kvartal 2019

 • TNPS udgjorde 67 (66)
 • Antal produkter per kunde 3,8 (3,7)
 • For 4. år i træk har TryghedsGruppen udbetalt bonus på 8% til sine medlemmer
 • I 3. kvartal steg bevidstheden om TryghedsGruppens medlemsbonus fra ikke-Tryg kunder til 29%, en stigning på 38% sammenlignet med samme periode sidste år


Koncernchef Morten Hübbe udtaler:

Vi leverer et tilfredsstillende forsikringsteknisk resultat, der ligger 14 pct. højere end sidste år, hvilket primært skyldes Alka og en positiv udvikling i vores kerneforretning. Renter er faldet yderligere i de seneste måneder, hvilket betyder at Tryg vil have et endnu større fokus på sin kerneforretning for at skabe stærke finansielle resultater.

Vi ser fortsat en flot organisk vækst for koncernen på 6,8 pct. eksklusive Alka (inklusive Alka 20,0 pct.) primært drevet af privat forretning. Kundetilfredsheden er på sit højeste niveau, hvilket afspejler sig positivt i, at kunderne fornyer deres forsikringer hos os som aldrig før. 1,3 millioner kunder i Alka og Tryg, svarende til hver 4. dansker, har i år fået udbetalt bonus af Tryghedsgruppen, hvilket udgør 8 pct. af kundernes præmieindbetalinger. Kendskabet til udbetaling af bonus øges især blandt ikke-kunder og ligger 38% højere sammenlignet med samme periode sidste år.

Som et led i Trygs forebyggelsesstrategi har vi nu lanceret det 10. forebyggelsesinitiativ, der har til formål at nedbringe antallet af skader og skabe tryghed. Vi har derfor lanceret en såkaldt mobilblocker til trafikanter, som forhindrer bilens fører i at benytte håndholdt mobil og SMSe under kørslen.


Telekonference

Tryg afholder telekonference i dag kl. 10:00 CET, hvor koncernchef Morten Hübbe og koncernfinansdirektør Barbara Plucnar Jensen vil præsentere resultatet, med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål. Telekonferencen foregår på engelsk. En on-demand version er tilgængelig kort efter telekonferencen.

Kvartalsmaterialet vil kunne downloades på tryg.com/da/downloads-2019 kort efter offentliggørelsestidspunktet.

Telekonference detaljer:

Danske deltagere: +45 35 44 55 83
UK deltagere:       +44 (0) 203 194 0544
US deltagere:       +1 855 269 2604

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *