ASi Tallinna Sadam 2019 III kvartali reisijate- ja kaubaveo mahud

2019. aasta III kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,3 miljonit tonni kaupa ja 3,6 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langes kaubamaht 22,1% eelkõige vedellasti mahu languse mõjul. Reisijate arv kasvas 3,5% ja laevakülastuste arv 7,3% 2290 külastuseni. Kumulatiivne 9 kuu kaubamaht vähenes 8,3% ja reisijate arv jäi eelmise aasta tasemele.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul ei ole vedellasti languses midagi erakorralist, kuna see on eelkõige tingitud üldisest turu nõudluse langusest tumedate naftasaaduste osas seoses järjest karmistuvate nõuetega väävlisisalduse vähendamisele laevakütustes. „Konkurents vedellasti osas on jätkuvalt väga tihe ja äri projektipõhine ning  kvartaalsed mahud seetõttu volatiilsed. Vedellasti langust aitab osaliselt kompenseerida puistlasti ligi 30%-line tugev kasv,“ põhjendas Kalm. 

Reisijate arv kasvas kolmandas kvartalis eelkõige Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinide mõjul. Kokku suurenes Eesti ja Soome vaheline reisiliiklus 96 tuh reisija võrra ehk 3,5%. Esmakordselt on  eraldi liinina välja toodud ka Muuga-Vuosaari, kus Eckerö ja Tallinki poolt juunis alanud sõidukitega reisijate teenindamine on väga hästi käivitunud ja reisijate mahud on muutunud statistikas oluliseks. Eesti ja Soome kesklinnast kaugemate sihtkohtade vahel reisijad hindavad võimalust reisida soodsamalt ja vältida samas Tallinna ja Helsingi ummikuid. Kruiisiäris saavutasime juba 9 kuuga uue rekordi – 641 tuh reisijat, mis on 3000 reisijat enam kui eelmisel aastal kokku. „Head meelt teeb, et soomlastest reisijate arv on taastunud ja kruiisireisijate huvi Eesti külastamise vastu on taaskord rekordiline,“ märkis Valdo Kalm.

Eelnevates põhinäitajate aruannetes kajastati Muuga-Vuosaari liini reisijaid liini “muud“ koosseisus, sh I kvartalis 10 tuh reisijat (2018 I kv: 8 tuh) ja II kvartalis 12 tuh reisijat (2018 II kv: 9 tuh).

2019. aasta III kvartali ja poolaasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

  III kvartal III kvartal muutus 9 kuud 9 kuud muutus
  2019 2018   2019 2018  
Kaubavood lastiliikide lõikes
(tuh tonni)
4 275 5 489 -22,1% 14 284 15 581 -8,3%
Vedellast 1 116 2 596 -57,0% 5 161 6 877 -25,0%
Ro-ro kaubad 1 352 1 315 2,8% 4 038 4 045 -0,2%
Puistlast 1 246 979 27,3% 3 202 2 762 15,9%
Kaup konteinerites 447 455 -1,9% 1 395 1 406 -0,8%
Konteinerid TEU 56 340 56 184 0,3% 169 636 165 106 2,7%
Segalast 111 144 -22,7% 485 490 -1,0%
Mitte-mereline 3 0 699,2% 4 1 473,2%
             
Reisijate arv liinide lõikes (tuh inimest) 3 600 3 478 3,5% 8 297 8 305 -0,1%
Tallinn-Helsingi 2 779 2 730 1,8% 6 747 6 756 -0,1%
Tallinn-Stockholm 299 301 -0,9% 715 793 -9,8%
Muuga-Vuosaari 56 9 509,7% 78 27 194,7%
Tallinn-Peterburi 31 32 -0,4% 59 63 -6,0%
Kruiisireisijad (traditsiooniline) 400 380 5,2% 641 624 2,7%
Muud 35 26 35,3% 57 43 31,6%
             
Laevakülastuste arv 2 290 2 135 7,3% 5 961 5 811 2,6%
Kaubalaevad 453 470 -3,6% 1 357 1 298 4,5%
Reisilaevad (sh Ro-Pax) 1 627 1 460 11,4% 4 268 4 171 2,3%
Kruiisilaevad (traditsioonilised) 210 205 2,4% 336 342 -1,8%

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: http://ts.ee/statistika

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
[email protected]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *